Home / กิจกรรมสำนักงานเขตฯ / ประชุมทางไกลรับฟังนโยบายการพิจารณารายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ประชุมทางไกลรับฟังนโยบายการพิจารณารายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธาน  การประชุมทางไกล(conference) เพื่อรับนโยบายในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นการขับเคลื่อนโครงการและแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก และปัญหาความเหสื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยมี ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 10 เครือข่าย ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมรับฟัง ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชพ.1

เกี่ยวกับ นิตา คุณวุฒิ

กรุณาตรวจสอบ

กิจกรรมเคารพธงชาติ สพป.ชพ.1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. คณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย …

Leave a Reply