Home / กลุ่มอำนวยการ / ผอ.สพป.ชพ.1 รับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ในการประชุมหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด

ผอ.สพป.ชพ.1 รับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ในการประชุมหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลกลางจังหวัดชุมพร  ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ประจำเดือนตุลาคม 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  รับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”   จากนายวิบูลย์   รัตนาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร เป็นหน่วยงานแห่งแรกของจังหวัดชุมพรที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

เกี่ยวกับ นิตา คุณวุฒิ

กรุณาตรวจสอบ

กิจกรรมเคารพธงชาติ สพป.ชพ.1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. คณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย …

Leave a Reply