Home / กลุ่มบริหารงานบุคคล / การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

วันนี้ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1          นายวิมาน  ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการ สพป.ชพ.เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการ สพป.ชพ.เขต 1 ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน เพื่อพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ( 1 ตุลาคม 2561) ของพนักงานราชการในสังกัด สพป.ชพ.เขต 1

เกี่ยวกับ กานดา บุตรหงษ์

กรุณาตรวจสอบ

การประชุมชี้แจงการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3   นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร …

Leave a Reply