Home / กิจกรรมสำนักงานเขตฯ / ติดตามช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน NEW DLTV

ติดตามช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน NEW DLTV

วันที่ 26  ตุลาคม  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1 มอบหมายให้ นายวิมาน  ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1, นายบุญเสริม  อบอุ่น  รอง ผอ.สพป.ชพ.1 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม  ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ติดตาม ร.ร.บ้านย่ออิฐ, ร.ร.บ้านหินกบ, ร.ร.บ้านแก่งเพกา, ร.ร.บ้านสวนทรัพย์, ร.ร.ประชาพัฒนา /ร.ร. วัดขุนกระทิง,  ร.ร.บ้านในห้วย, ร.ร. วัดทุ่งคา,  ร.ร.วัดเชิงกระและ  ร.ร.บ้านหาดภราดรภาพ การนิเทศติดตามฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาความพร้อมของสื่อ อุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561

เกี่ยวกับ นิตา คุณวุฒิ

กรุณาตรวจสอบ

กิจกรรมเคารพธงชาติ สพป.ชพ.1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. คณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย …

Leave a Reply