ติดตามช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน NEW DLTV

วันที่ 26  ตุลาคม  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1 มอบหมายให้ นายวิมาน  ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1, นายบุญเสริม  อบอุ่น  รอง ผอ.สพป.ชพ.1 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม  ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ติดตาม ร.ร.บ้านย่ออิฐ, ร.ร.บ้านหินกบ, ร.ร.บ้านแก่งเพกา, ร.ร.บ้านสวนทรัพย์, ร.ร.ประชาพัฒนา /ร.ร. วัดขุนกระทิง,  ร.ร.บ้านในห้วย, ร.ร. วัดทุ่งคา,  ร.ร.วัดเชิงกระและ  ร.ร.บ้านหาดภราดรภาพ การนิเทศติดตามฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาความพร้อมของสื่อ อุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253