การประชุมคณะกรรมการดำเนินการนิเทศ ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส ตามโครงการสร้างรอยยิ้มให้น้อง

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์   ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการนิเทศ ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส ตามโครงการสร้างรอยยิ้มให้น้อง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1 กำหนดนิเทศ ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส ตามโครงการสร้างรอยยิ้มให้น้อง ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม  – 8 พฤศจิกายน 2561 โดยออกนิเทศ ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส จำนวน 28 คน 10 เครือข่ายสถานศึกษา

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253