คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

>>>วันพุธที่  24 ตุลาคม 2561  เวลา 08.00 – 09.00 น. ที่ห้อง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 41/2561  ผ่านระบบ  Video Conference  โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรเลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

      ***ประเด็นเด่น  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่  41/2561  ศาสตร์พระราชา, การประชุมจัดทำคู่มือการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับ EEC เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ, พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.)  ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ (รากฐาน)  ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี, เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพไฟไหม้อาคารเรียนของโรงเรียน

กัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น, สพฐ.ยกเลิกข้อสอบกลาง ให้อำนาจโรงเรียนออกข้อสอบเอง, การประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมด้านการศึกษา, การส่งเสริมกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา และ ชื่นชมนักเรียนไทยคว้า 12 รางวัล สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ International Exhibition for Young Inventors 2018 (IEYI 2018) วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2561 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย>>>

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253