การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง

วันนี้ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

นายบุญเสริม  อบอุ่น  รองผู้อำนวยการ สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 ให้แก่บุคลากรด้ายวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ราย และด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 10 ราย เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการ และคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไปปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรใหม่เพื่อต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253