Home / กิจกรรมสำนักงานเขตฯ / พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และ นายวิมาน ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ทำพิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประเภทผู้นำ จำนวน 34 ราย และผู้บังคับบัญชาลูกเสือประเภทลูกเสือสามัญ จำนวน 7 ราย

เกี่ยวกับ นิตา คุณวุฒิ

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ   ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 1/2561 …

Leave a Reply