พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และ นายวิมาน ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ทำพิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประเภทผู้นำ จำนวน 34 ราย และผู้บังคับบัญชาลูกเสือประเภทลูกเสือสามัญ จำนวน 7 ราย

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253