ประชุมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดและแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 พป.ชพ.1   สพป.ชพ.1 กำหนดจัดการประกวดและแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับนักเรียนปกติ ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561 และนักเรียนเรียนรวมในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยมีศูนย์การแข่งขัน จำนวน   13 ศูนย์การแข่งขัน

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253