พิธีมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือยวูดแบดจ์ 2 ท่อน

วันที่ 24 ตุลาคม  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักลูกเสืองานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และนายวิมาน  ดีทองหลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ทำพิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประเภทผู้นำ จำนวน  34  คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประเภทลูกเสือสามัญ  จำนวน 7 ราย

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253