Home / กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / พิธีมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือยวูดแบดจ์ 2 ท่อน

พิธีมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือยวูดแบดจ์ 2 ท่อน

วันที่ 24 ตุลาคม  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักลูกเสืองานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และนายวิมาน  ดีทองหลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ทำพิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประเภทผู้นำ จำนวน  34  คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประเภทลูกเสือสามัญ  จำนวน 7 ราย

เกี่ยวกับ ศศิวิมล ศรีกลับ

กรุณาตรวจสอบ

การมอบทุนการศึกษาในโครงการกิจกรรม เพื่อสังคมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

วันที่ 31  ตุลาคม  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ให้การต้อนรับคณะสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ในการมอบทุนการศึกษาในโครงการกิจกรรม เพื่อสังคมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 31 …

Leave a Reply