Home / กลุ่มอำนวยการ / รับคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพป.บึงกาฬ

รับคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพป.บึงกาฬ

วันที่ 22 ตุลาคม 2561  นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1    พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะจาก สพป.บึงกาฬ จำนวน 35 คน ในการมาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  “ การจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ และการบริหารจัดการในสำนักงาน ในโอกาสนี้ นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ได้บรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารสำนักงานเขต และแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการขับเคลื่อนจัดการศึกษาด้วย 8 จุดเน้น และการทำงานภายใต้ CPN1 ได้แก่ ร่วมทำ ร่วมคิด มีจิตบริการ ประสานเครือข่าย รวมใจเป็นหนึ่ง จากนั้น คณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมอาคาร บริเวณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลุ่มงานต่างๆภายในสำนักงาน.-

เกี่ยวกับ นิตา คุณวุฒิ

กรุณาตรวจสอบ

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

Leave a Reply