รับคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพป.บึงกาฬ

วันที่ 22 ตุลาคม 2561  นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1    พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะจาก สพป.บึงกาฬ จำนวน 35 คน ในการมาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  “ การจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ และการบริหารจัดการในสำนักงาน ในโอกาสนี้ นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ได้บรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารสำนักงานเขต และแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการขับเคลื่อนจัดการศึกษาด้วย 8 จุดเน้น และการทำงานภายใต้ CPN1 ได้แก่ ร่วมทำ ร่วมคิด มีจิตบริการ ประสานเครือข่าย รวมใจเป็นหนึ่ง จากนั้น คณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมอาคาร บริเวณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลุ่มงานต่างๆภายในสำนักงาน.-

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253