Home / กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / อนุมัติและแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (WB) และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน

อนุมัติและแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (WB) และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร ได้ทำพิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ (WB) ให้ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน จำนวน  7 ท่าน

เกี่ยวกับ ศศิวิมล ศรีกลับ

กรุณาตรวจสอบ

การมอบทุนการศึกษาในโครงการกิจกรรม เพื่อสังคมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

วันที่ 31  ตุลาคม  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ให้การต้อนรับคณะสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ในการมอบทุนการศึกษาในโครงการกิจกรรม เพื่อสังคมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 31 …

Leave a Reply