อนุมัติและแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (WB) และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร ได้ทำพิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ (WB) ให้ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน จำนวน  7 ท่าน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253