ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม

วันที่  19  ตุลาคม  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76  (บ้านพละ)  ประกอบด้วยบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) และบ้านเขาเลี้ยว ทุกคน และนางประดับ  ฤทธิไกร  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  และนางอารี  ชลชลา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เข้าร่วมประชุม  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253