ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม

 

วันที่  19  ตุลาคม  2561  เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังช้าง  ประกอบด้วยบุคลากรโรงเรียนบ้านวังช้าง และบ้านทรัพย์สมบูรณ์ และนางประดับ  ฤทธิไกร  ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน  และนางอารี  ชลชลา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เข้าร่วมประชุม  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253