การประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตราจ้างนักการภารโรง และคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา

วันนี้ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการ สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

1.คณะกรรมการเกลี่ยอัตราจ้างนักการภารโรง  เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเกลี่ยอัตราจ้างตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

2. คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นการประชุมเพื่อพิจารณคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และพิจารณาทบทวนการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253