Home / กลุ่มอำนวยการ / กิจกรรม “สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาชุมพร”

กิจกรรม “สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาชุมพร”

   วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมสนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาชุมพร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารราชการของจังหวัดชุมพร ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรม และเจ้าภาพในการบริหารจัดการกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

เกี่ยวกับ นิตา คุณวุฒิ

กรุณาตรวจสอบ

กิจกรรมเคารพธงชาติ สพป.ชพ.1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. คณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย …

Leave a Reply