กิจกรรม “สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาชุมพร”

   วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมสนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาชุมพร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารราชการของจังหวัดชุมพร ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรม และเจ้าภาพในการบริหารจัดการกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253