ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม

วันที่  18  ตุลาคม  2561  เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านละมุ  ซึ่งมีบุคลากรโรงเรียนหลัก คือโรงเรียนบ้านละมุ และบุคลากรโรงเรียนมารวม คือ โรงเรียนวัดวังครก โรงเรียนวัดควนมณี และโรงเรียนประชาสันติ  ทุกคน และนางประดับ  ฤทธิไกร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางอารี  ชลชลา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม   เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253