ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 18  ตุลาคม  2561  ว่าที่ร้อยตรีมโนชญ์  นาคธรณิศวร์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อจัดทำคำสั่งแบ่งงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253