Home / กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 18  ตุลาคม  2561  ว่าที่ร้อยตรีมโนชญ์  นาคธรณิศวร์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อจัดทำคำสั่งแบ่งงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เกี่ยวกับ ศศิวิมล ศรีกลับ

กรุณาตรวจสอบ

การมอบทุนการศึกษาในโครงการกิจกรรม เพื่อสังคมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

วันที่ 31  ตุลาคม  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ให้การต้อนรับคณะสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ในการมอบทุนการศึกษาในโครงการกิจกรรม เพื่อสังคมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 31 …

Leave a Reply