Home / กลุ่มนโยบายและแผน / การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก : โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก : โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์

วันที่  17  ตุลาคม  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์  โดยมี                คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง ชุมชน  ศิษย์เก่า  ผู้นำทางการศึกษา และ ผู้นำศาสนา              และนายไพเราะ  ต่างประเทศ  ประธานเครือข่ายท่าแซะ 1  นายเสรี  พรหมฤทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์  นางประดับ  ฤทธิไกร  ผู้อำนวยการกลุ่มแผน และนางอารี  ชลชลา  เข้าร่วมประชุมฯ  เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเป็นไปตามแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของ สพป.ชพ.1

 

เกี่ยวกับ อารี ชลชลา

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม

  วันที่  19  ตุลาคม  2561  เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังช้าง  ประกอบด้วยบุคลากรโรงเรียนบ้านวังช้าง …

Leave a Reply