คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” 17 ตุลาคม 2561

วันพุธที่  17 ตุลาคม 2561  เวลา 08.00 – 09.00 น. ที่ห้อง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 40/2561  ผ่านระบบ  Video Conference  โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรเลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

      ***ประเด็นเด่น  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่  40/2561  ศาสตร์พระราชา, ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพฐ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และ โครงการ Coding Thailand>>>

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253