Home / กิจกรรมสำนักงานเขตฯ / คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” 17 ตุลาคม 2561

คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” 17 ตุลาคม 2561

วันพุธที่  17 ตุลาคม 2561  เวลา 08.00 – 09.00 น. ที่ห้อง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 40/2561  ผ่านระบบ  Video Conference  โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรเลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

      ***ประเด็นเด่น  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่  40/2561  ศาสตร์พระราชา, ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพฐ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และ โครงการ Coding Thailand>>>

เกี่ยวกับ วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

กรุณาตรวจสอบ

กิจกรรมเคารพธงชาติ สพป.ชพ.1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. คณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย …

Leave a Reply