สพป.ชุมพร เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับ…โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

*** สพป.ชุมพร เขต 1  โดย นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับ…โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว  ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษา  รับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2560  เข้าเฝ้า ฯ  รับพระราชทานรางวัลจาก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561  ณ  ศาลาดุสิตดาลัย  สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร***

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253