Home / กลุ่มบริหารงานบุคคล / การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันนี้ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.ชพ.1 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)

 

เกี่ยวกับ กานดา บุตรหงษ์

กรุณาตรวจสอบ

เยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน

วันนี้ 21 กันยายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร …

Leave a Reply