Home / กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / ขอความร่วมมือส่งสือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส” ชิงถ้วยประราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

ขอความร่วมมือส่งสือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส” ชิงถ้วยประราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

ขอความร่วมมือส่งสือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส” ชิงถ้วยประราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

Download (PDF, 810KB)

เกี่ยวกับ ศศิวิมล ศรีกลับ

กรุณาตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นางสาวสมศรี  เทพประชา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

Leave a Reply