การประชุมกลุ่มเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวสมศรี  เทพประชา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มเสริมการจัดการศึกษา  เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานและแจ้งข้อราชการของกลุ่มเสริมการจัดการศึกษา

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253