การประชุมคณะกรรมการการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวานนี้ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1     นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการ สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2561 เพื่อพิจารณาการบริหารอัตรากำลังในสังกัด สพป.ชพ.1

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253