Home / กลุ่มบริหารงานบุคคล / การประชุมคณะกรรมการการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมคณะกรรมการการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวานนี้ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1     นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการ สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2561 เพื่อพิจารณาการบริหารอัตรากำลังในสังกัด สพป.ชพ.1

 

เกี่ยวกับ กานดา บุตรหงษ์

กรุณาตรวจสอบ

เยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน

วันนี้ 21 กันยายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร …

Leave a Reply