ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 ว่าที่ร้อยตรีมโนชญ์  นาคธรณิศวร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253