คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561

>วันพุธที่  3 ตุลาคม 2561  เวลา 08.00 – 09.00 น. ที่ห้อง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 38/2561  ผ่านระบบ  Video Conference  โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรเลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

      ***ประเด็นเด่น  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่  38/2561  ศาสตร์พระราชา, รมว.ศธ. เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบาย เรื่อง การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ให้แก่ ผอ.สพท และ รอง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ วันที่ 26 ก.ย. 2561 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม, เลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 วันที่ 30 ก.ย. 2561 ณ โรงแรมสุโขทัยพรเจริญรีสอร์ทแอนด์สปา, รมช.ศธ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ต.ค. 2561 ณ สนามอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก, การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สพฐ., การขยายผลการจัดการเรียนการสอนเวทคณิต ของ สพฐ. เข้าร่วมฝึกอบรมเวทคณิตจากสถาบัน BRAINBAY EDU-SPARK FOR TRAINING CAUSE (CHENNAI) ณ ประเทศอินเดีย และขอชื่นชม นายสาธิต จันทะรังสี หรือลุงหมี ที่มอบเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนปัญญานุกูล จำนวน 48 แห่ง ยอดบริจาค 4,512,239.67>>>

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253