นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

วันที่  2  ตุลาคม  2561  นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  พร้อมด้วย นายไพเราะ ต่างประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทอง และ นางสาวหฤทัย วรรทมาตร์ ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV ณ  โรงเรียนบ้านบึงลัด  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร>>>

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253