ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหินกบ

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 14.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และ นายธีวรา มากสาขา ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยโรงเรียนมีการจัดภูมิทัศน์ภายในได้สวยงาม สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหินกบ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253