Home / กิจกรรมสำนักงานเขตฯ / ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และ นายธีวรา มากสาขา ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและเข้าเยี่ยมห้องเรียนในระดับปฐมวัย พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร>>>

เกี่ยวกับ วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1 ครั้งที่ 7/2561

 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์   ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 …

Leave a Reply