ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และ นายธีวรา มากสาขา ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและเข้าเยี่ยมห้องเรียนในระดับปฐมวัย พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร>>>

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253