Home / กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / งานเสวนาวิชาการ “เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN 1”

งานเสวนาวิชาการ “เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN 1”

วันที่ 30 กันยายน 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1          เป็นประธานเปิดงานเสวนาทางวิชาการ “เปิดบ้านนักคิดทักษะชีวิต CPN1” ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เกี่ยวกับ ปาริตา ปุณจุบัณ

กรุณาตรวจสอบ

การประชุมสัมมนา “ครูปฐมวัย สร้างงานวิจัย สู่นวัตกรรม”

วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธาน/บรรยายพิเศษ ในการประชุมปฏิบัติการ “ครูปฐมวัย สร้างงานวิจัย …

Leave a Reply