งานเสวนาวิชาการ “เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN 1”

วันที่ 30 กันยายน 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1          เป็นประธานเปิดงานเสวนาทางวิชาการ “เปิดบ้านนักคิดทักษะชีวิต CPN1” ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253