Home / กลุ่มบริหารงานบุคคล / การรายงานตัวและรับมอบนโยบายตำแหน่งครูผู้ช่วย

การรายงานตัวและรับมอบนโยบายตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันนี้ 1 ตุลาคม 2561  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 42 ราย และนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 4 ราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มารายงานตัวและรับมอบนโยบายจากนายบุญเสริม  อบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

 

เกี่ยวกับ กานดา บุตรหงษ์

กรุณาตรวจสอบ

เยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน

วันนี้ 21 กันยายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร …

Leave a Reply