การรายงานตัวและรับมอบนโยบายตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันนี้ 1 ตุลาคม 2561  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 42 ราย และนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 4 ราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มารายงานตัวและรับมอบนโยบายจากนายบุญเสริม  อบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253