Home / กลุ่มอำนวยการ / ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1 ครั้งที่ 6/2561

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1 ครั้งที่ 6/2561

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561  เวลา 15.00 น.  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3  เพื่อชี้แจงการดำเนินงานบริหารจัดการงานตามนโยบายเร่งด่วน และภารกิจงานก่อนสิ้นปีงบประมาณที่ต้องขอความร่วมมือจากทุกคนในการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  และในการนี้ ได้ให้ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม นำเสนอสรุปรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มที่ผ่านมา และภารกิจงานที่ต้องดำเนินการต่อ ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ  หลังจากนั้นได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม โดยเน้นย้ำขอความร่วมมือทุกคนได้มุ่งมั่น และตั้งใจร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเขตบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ สุดท้ายได้ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกคน และปิดประชุม  เวลา 17.00 น.

 

เกี่ยวกับ วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1 ครั้งที่ 7/2561

 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์   ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 …

Leave a Reply