Home / กลุ่มอำนวยการ / มอบเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

มอบเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

ตามที่ได้มีการดำเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นั้น ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชพ.1จำนวน 100 คน ได้ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเงินจำนวน 24,272 บาท ซึ่งในการนี้ตัวแทนประธานเครือข่ายสถานศึกษาทุกเครือข่าย เป็นผู้มอบเงินจำนวนดังกล่าว ในที่ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยมี นางสาวสมศรี  เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชพ.1 ซึ่งได้รับมอบหมาย นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชพ.1

เกี่ยวกับ วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

กรุณาตรวจสอบ

คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” 17 ตุลาคม 2561

วันพุธที่  17 ตุลาคม 2561  เวลา 08.00 – 09.00 น. ที่ห้อง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  …

Leave a Reply