ประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2561

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561  เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้ง 8/2561 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ “ครูดี ศรีสพฐ. และ ครูดี          ศรีสพป.ชพ.1”/ การมอบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี 2561” /การนำเสนอVTR ในด้านการบริการจัดการของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรง (บ้านกลาง, ชุมชนมาบอำมฤต)  การนำเสนอผลการบริหารจัดการของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จของโรงเรียน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุ  /การนำเสนอรายงานการเข้าร่วมประชุมมหกรรมการปฏิรูปการศึกษา โดย นายเลอศักดิ์  รัชณาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว การนำเสนอโครงการแว่นตาเพื่อน้อง โดยร้านแว่นตาโปรวิชั่นแคร์  และการจัดมุฑิตาจิตให้กับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 จำนวน 9 คน หลังจากนั้น นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป โดยได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เลิกประชุม เวลา 12.30 น.

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253