Home / กลุ่มนโยบายและแผน / ประชุมการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ

ประชุมการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ

วันที่  28  กันยายน  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพพ.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมโครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม สพป.ชพ.1 ชั้น 3  ซึ่งมีบุคลากร สพป.ชพ.1  ทุกคนเข้าร่วมประชุม

  

เกี่ยวกับ อารี ชลชลา

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม

  วันที่  19  ตุลาคม  2561  เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังช้าง  ประกอบด้วยบุคลากรโรงเรียนบ้านวังช้าง …

Leave a Reply