ประชุมการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ

วันที่  28  กันยายน  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพพ.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมโครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม สพป.ชพ.1 ชั้น 3  ซึ่งมีบุคลากร สพป.ชพ.1  ทุกคนเข้าร่วมประชุม

  

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253