คณะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ศึกษาดูงาน

วันที่  21  กันยายน  2561  คณะข้าราชการ สพป.นราธิวาส เขต 3  ศึกษาดูงาน กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชพ.1 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253