Home / กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการอนุมัติให้ซื้อแบบพิมพ์ ลส. 19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการอนุมัติให้ซื้อแบบพิมพ์ ลส. 19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการอนุมัติให้ซื้อแบบพิมพ์ ลส. 19  ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

Download (PDF, 942KB)

เกี่ยวกับ ศศิวิมล ศรีกลับ

กรุณาตรวจสอบ

การประชุมกลุ่มเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวสมศรี  เทพประชา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มเสริมการจัดการศึกษา  เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานและแจ้งข้อราชการของกลุ่มเสริมการจัดการศึกษา

Leave a Reply