คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” วันพุธที่ 26 กันยายน 2561

>วันพุธที่  26 กันยายน 2561  เวลา 08.00 – 09.00 น. ที่ห้องผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1   มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่ม  ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 37/2561  ผ่านระบบ  Video Conference  โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรเลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

      ***ประเด็นเด่น  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่  37/2561  ศาสตร์พระราชา, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิรูปการศึกษากับผู้บริหารของเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 18 – 19 กันยายน 2561, พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561, พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินการโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ และ การประชุมผู้บริหาร สพฐ., ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 25 –27 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนครปฐม>>>

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253