Home / กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / ประกาศ “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจำปี 2560

ประกาศ “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจำปี 2560

ประกาศ “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจำปี 2560

Download (PDF, 263KB)

เกี่ยวกับ ศศิวิมล ศรีกลับ

กรุณาตรวจสอบ

การประชุมกลุ่มเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวสมศรี  เทพประชา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มเสริมการจัดการศึกษา  เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานและแจ้งข้อราชการของกลุ่มเสริมการจัดการศึกษา

Leave a Reply