Home / กลุ่มอำนวยการ / ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 รับโล่กิจกรรมดีเด่น 5 รายการ

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 รับโล่กิจกรรมดีเด่น 5 รายการ

วันที่ 25 กันยายน 2561 ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม  นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รับโล่/เกียรติบัตรกิจกรรมดีเด่น 5 รายการ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดการศึกษาลูกเสือดีเด่นผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) คะแนนรวมทุกด้านสูงสุด ได้อันดับที่ 1,  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุด 10 อันดับแรก ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้อันดับที่ 4 / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้อันดับที่ 3 / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้อันดับที่ 6

เกี่ยวกับ วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1 ครั้งที่ 7/2561

 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์   ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 …

Leave a Reply