การประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันนี้ 25 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น.ณ อาคารสโมร สพป.ชพ.1  นางจุฑามาส  อ่อนสูง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

เป็นประธานการประชุมบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อวิเคราะห์ภารกิจงาน และมอบหมายภาระงานในหน้าที่

เพื่อส่งให้กลุ่มอำนวยการดำเนินการต่อไป

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253