รับคณะศึกษาดูงาน จาก 2 สพป. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 21 กันยายน 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ผอ.สพป. บุคลากรในสำนักงาน และคณะผู้บริหารโรงเรียน จากสพป.นราธิวาส เขต 3 จำนวน 22 คน และ สพป.ราชบุรี เขต 2 จำนวน 130 คน ในการมาศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ในโอกาสนี้ นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ บรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารสำนักงานเขต และแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการขับเคลื่อนจัดการศึกษาด้วย 8 จุดเน้น ดังนี้.- 1. เร่งรัดผลสัมฤทธิ์ 2.คิดอ่านเขียนคล่อง 3. ผ่านการรับรองมาตรฐาน 4. สืบสานคุณธรรม 5. น้อมนำหลักปรัชญา 6. นำพาสู่ความเป็นเลิศ 7. เปิดโอกาสให้ถ้วนทั่ว และ 8. เตรียมตัวสู่อาเชียน โดยได้นำบุคลากรพัฒนาเขตพื้นที่จนทำให้ผลงานของชุมพร เขต 1 เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ซึ่งการนำพาองค์กร สู่คุณภาพ ต้องทุ่มเทเอาจริงเอาจังกับงาน ต้องเอาใจใส่ เอาจริงเอาจังกับทีมงาน ต้องสร้างเครือข่ายการทำงาน และต้องปลุกเร้าให้บุคลากรตื่นตัวในการทำงานตลอดเวลา การทำงานภายใต้ CPN 1 (ร่วมทำ ร่วมคิด มีจิตบริการ ประสานเครือข่าย รวมใจเป็นหนึ่ง) จากนั้นคณะศึกษาดูงาน    ได้เยี่ยมชมบูท ศึกษาเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน ผลการรายงานโครงการกิจกรรมของบุคลากร และเยี่ยมชมสำนักงานเขต ศึกษาแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงาน และในเวลา 11.30 น.คณะศึกษาดูงานจาก สพป.ราชบุรี เขต 2 เดินทางต่อเพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียน บ้านร้านตัดผม ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบสุจริต ของ สพป.ชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253