เยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน

วันนี้ 21 กันยายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลให้การต้อนรับ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253