ประชุมการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

เมื่อวานนี้ 19 กันยายน 2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อวิเคราะห์อัตรากำลังและภาระงานของข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว ใน สพป.ชพ.1

   

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253