Home / กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุม NEW DLTV 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพฯ

ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุม NEW DLTV 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพฯ

ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุม NEW DLTV ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพฯ

http://gg.gg/dl26aug

 

เกี่ยวกับ นันท์นภัส เกียรติมาพรศักดิ์

กรุณาตรวจสอบ

ร่วมประชุมทางไกลและรับชมการถ่ายทอดสด “การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV”

วันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เข้าร่วม  “การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมัธยมศึกษา  เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  รูปแบบ  NEW  DLTV”  …

Leave a Reply