Home / กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา / ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562

วันนี้ 7 ก.ย. 2561 เวลา 09.30 น.  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิมาน  ดีทองหลาง  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ผลการพิจารณาคัดเลือก

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ได้แก่

     ระดับปฐมวัย                   นางสาวพัชรี  มีสุข                  ครู โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต

               ระดับประถมศึกษา            นางสาวฉลวย  แสงอุสาห์           ครู โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว

               ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     นางสาวสุภาพ  ศุภโสภณ           ครู โรงเรียนวัดหัวกรูด

ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แก่

นางสาวสุภาพ  ศุภโสภณ ครู โรงเรียนวัดหัวกรูด

เกี่ยวกับ อรัญญา

กรุณาตรวจสอบ

ขอให้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล”จิตอาสาดีเด่น:พลังความดีเพื่อแผ่นดิน

Leave a Reply