การประชุมสะท้อนผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) และโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานประชุมสะท้อนผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) และโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253