Home / กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา / ประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 กิจกรรมที่ 2

ประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 กิจกรรมที่ 2

วันนี้ 5 ก.ย.2561 เวลา 13.30 น. น.ส.พนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กิจกรรมที่ 2  ณ อาคารสโมสรเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

เกี่ยวกับ อรัญญา

กรุณาตรวจสอบ

ขอให้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล”จิตอาสาดีเด่น:พลังความดีเพื่อแผ่นดิน

Leave a Reply