ประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 กิจกรรมที่ 2

วันนี้ 5 ก.ย.2561 เวลา 13.30 น. น.ส.พนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กิจกรรมที่ 2  ณ อาคารสโมสรเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253