Home / ข้อมูลพื้นฐาน สพป. ชพ.1 / ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

Download (PDF, 195KB)

เกี่ยวกับ สุภาวดี

กรุณาตรวจสอบ

คณะข้าราชการ/ลูกจ้าง สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมเคารพธงชาติ สวนมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

>>วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ที่หน้าเสาธง สพป.ชุมพร เขต 1 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ …